All-steel attached lifting scaffolding

Бүх гангаар бэхлэгдсэн өргөх шат

NTP брэндийн хавсаргасан өргөх шат нь Shaanxi Construction Engineering Group-ийн Болит төслийн соёл иргэншсэн барилгын талбайн үзэсгэлэн, сурталчилгааны хуралд бүрэн дүүрэн амжилттай оролцлоо.

2021 оны 5-р сард БНХАУ-ын Гуандун хотод NTP брэндийн хавсаргасан өргөх шатын соёл иргэншлийн барилгын талбайн үзэсгэлэнг сурталчлах хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Үйлчлүүлэгчид уг үйлдвэрт зочилж, бэхэлсэн өргөх шатын чанарыг шалгаж, бүтээгдэхүүний бүтцийн талаар нарийвчилсан ойлголттой болно.

Суурилуулалтын талбайд ажилчид бүтцийн хэсгүүдийг угсардаг.

NTP брэндийн бүх гангаар бэхлэгдсэн өргөх шат нь алсын зайн чанар, аюулгүй байдлын төслүүдийн нэг юм.