Factory Tour

Үйлдвэрийн аялал

Компанийн төв байр

Төв оффисын талбай

Барилгын өргүүрийн салбар

Цамхагт кран үйлдвэрлэлийн салбар

Цамхагт краны үйлдвэр

Цамхагт краны үйлдвэр