The company fires the first shot of the steel structure business in the new year

Тус компани шинэ онд ган бүтээцийн бизнесийн анхны цохилтоо хийж байна

导语图
Шинэ оны эхэнд тус компанийн хэрэгжүүлж буй гүүрний төмөр хийц боловсруулах, үйлдвэрлэх бизнесийг Балигийн үйлдвэрлэлийн баазад амжилттай ачиж, ачуулж, шинэ оны шинэ эхлэлийг тавилаа.
news39
Хүргэлтийн сайт

Энэ удаад гүүрний төмөр хийц нь том зайтай, их хэмжээний гагнууртай, өндөр нарийвчлал шаарддаг.Нөөц нөөцлөх хугацаа богино, үйлдвэрлэлийн мөчлөг богино тул нийт компанийн хүч чадлыг ашиглан эрдэм шинжилгээний байгууллага, газар, салбар, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж илүү цагаар ажиллаж, даалгавраа цаг хугацаанд нь чанартай, тоо хэмжээгээр гүйцэтгэв.
Ган бүтээцийн бизнес нь компанийн зөрүүд бизнесийн дараа компани өргөжсөн бизнесийн шинэ сегмент гэж мэдээлж байна.Бизнесийн агуулгад гүүрний ган бүтэц, хотын замын тэмдэг, гудамжны гэрлийн ган бүтэц, цахилгаан сүлжээний ган цамхагийн ган бүтэц орно.


Шуудангийн цаг: 2022-01-01