NTP brand flat-top tower crane

NTP маркийн хавтгай цамхагт кран

QTZ7030 цамхагт кран, Макс ачаалал 16Т, 70м урттай, Тайландын Сиам цементийн үйлдвэрийн төсөлд үйлчилдэг.

QTZ7030 цамхагт кран, хамгийн их ачаалал 16T, 70м урттай, Тайландын томоохон бүтээн байгуулалтын төслүүдэд үйлчилдэг.

QTZ7030 цамхагт кран, Макс ачаалал 16Т, 70м урттай, Тайландын Сиам цементийн үйлдвэрийн төсөлд үйлчилдэг.

Тайландын Лат Бури дахь 12,000 тонн элсэн чихрийн үйлдвэрийн төсөлд QTD160 цамхагт кран, Макс даац 12Т, Жиб урт 55М ажиллаж байна.

QTD160 цамхагт кран, Хамгийн их ачаалал 12Т, Дүүргийн урт 55М, Кени, Африкт.