QTZ7055 Tower crane,Max load 32T,Jib length 70m

QTZ7055 Цамхагт кран, Хамгийн их ачаалал 32Т, Дүүргийн урт 70м

Манай компани цамхагт кран суурилуулах үйл явцыг бүхэлд нь удирдан чиглүүлэх, хэрэглэгчдэд чанартай үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Мьянмарын барилгын талбайд инженерүүдийг илгээсэн.

Цамхагт кран суурилуулах үйл явц ---- эхний хэсгийн хүрээ суурилуулах.

Цамхагт кран суурилуулах үйл явц ---- Бумыг газар угсарч, өргөх гэж байна.

Цамхагт краны үндсэн өндрийг суурилуулсан.

Мьянмарын Янгон хотын Yankin PPP дахин төлөвлөлтийн төсөлд QTZ7055 хоёр цамхагт кран суурилуулах ажил амжилттай дууслаа.